واسطه‌های ملکی می‌گویند تغییرات قیمتی در بازار مسکن به شکل تدریجی در حال رخ‌دادن است و سرعت دومینوی ریزش قیمت اگرچه پایین است اما به‌تدریج نوبت به اکثر فروشندگان می‌رسد و آنها با مشاهده سطح جدید قیمت‌های پیشنهادی دیگر فروشندگان، حاضر به تعدیل قیمت پیشنهادی خود می‌شوند.

«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی تشریح کرده بود که در برخی مناطق مصرفی، یک گروه از سازنده‌ها با جریان کاهش قیمت همراه نشدند و با وجود رکود و نبود تقاضا، باز‌هم تلاش می‌کنند حتی در حد دو یا سه درصد قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهند و در واقع آخرین امید آنها برای بالا نگه‌داشتن سطح قیمت‌ها همین است که این تحرکات با وجود رکود سنگین معاملات، موثر واقع شود.

اما تحقیقات میدانی اخیر «دنیای‌اقتصاد» از بازار فروش مسکن مناطق لوکس به‌ویژه مناطق یک، سه و بخش‌هایی از پهنه منطقه ۲ تهران نشان می‌دهد رفتار فروشندگان در این مناطق با فروشندگان واحدهای نوساز مناطق مصرفی متفاوت است. در مناطق لوکس یک گروه از فروشندگان که عمدتا واحدهای بزرگ‌تر از ۱۲۰ مترمربع نوساز را برای فروش عرضه کرده‌اند، حداقل دو ماه است که هیچ تغییری در قیمت پیشنهادی خود اعمال نکرده‌اند. واسطه‌ها می‌گویند فروشنده‌های واحدهای نوساز لوکس‌متراژ اصراری برای فروش در کوتاه‌ترین زمان ندارند و پول‌لازم نیستند؛ به‌همین‌خاطر احتمال دیرتر با جریان کاهش قیمت همراه خواهند شد؛ هرچند استمرار جریان کاهش قیمت نیز به وضعیت سایر بازارها و شکل تاثیر‌پذیری از متغیرهای غیراقتصادی اثرگذار بر بازار مسکن بستگی دارد. در حال‌حاضر فروشنده‌های تبدیل‌به‌احسنی بازار املاک لوکس‌متراژ پیشتاز کاهش قیمت پیشنهادی اعلامی خود شده‌اند و سازنده‌های این مناطق فعلا قیمت‌های پیشنهادی خود را نه کاهش و نه افزایش داده‌اند.

منبع : دنیای اقتصاد