۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

کاهش فایل های رهن و اجاره مسکن

بررسی های میدانی بازار مسکن حکایت از این دارد که در چند هفته اخیر فایل های رهن و اجاره مسکن با کمبود مواجه شده و مالکان تمایلی به عرضه واحدهای مسکونی خود برای رهن و اجاره ندارند. این در حالی است که در سال های گذشته این مورد در بازار مسکن وجود نداشت

کاهش فایل های رهن و اجاره مسکن

رصد میدانی  بازار مسکن در هفته ها گذشته حاکی از کم شدن عرضه فایل های رهن و اجاره مسکن دارد

نتیجه بررسی ها نشان دهنده این است که بسیاری از افرادی که به دنبال رهن و اجاره مسکن در هفته های اخیر بوده اند با معضل کاهش فایل های رهن و اجاره مسکن روبرو شدند و تنوع واحد هایی که برای رهن  و اجاره عرضه شدند بسیار کم شده است.در همین زمینه برخی  از مشاورین املاک درباره علت کم شدن برخی از فایل های املاک اجاره ی معتقدند که در چند هفته اخیر بیشتر مالکان و مستاجران به تمدید قراردادهای قبلی رغبت بیشتری دارند.

به گفته ی مشاوران املاک در سال های قبل نیز بسیاری از مستاجران مایل به تمدید قراردادهای خود بودند اما در سال جاری به خاطر همه گیری کرونا ای تمایل و رغبت  به تمدید قراردادها، شدت بیشتری به خود گرفته است.

رصد بازار مسکن حکایت از این موضوع دارد که بسیاری از اجاره نشین ها در یک ماه گذشته به دنبال پیدا کردن واحد مسکونی استیجاری بودند و همچنان موفق به یافتن واحد مسکونی مورد نظر برای خود نشده اند. علاوه بر کمبود فایل های رهن و اجاره مسکن عرضه شده، یکی دیگر از دلایل طولانی شدن زمان پیدا کردن واحد مسکونی مناسب برای مستاجران، پیشنهاد قیمت های بسیار بالا از طرف برخی از مالکان این واحدها بوده است. به گفته فعالان عرصه رهن و اجاره مسکن ، برخی مالکان واحدها، قیمت های پیشنهادی خود را به شکل غیر عادی بالا بردند که با قیمت های مدنظر متقاضیان واحد مسکونی استیجاری فاصله زیادی دارد.

منبع : ملک هفت