۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعهحداقل ودیعهحداکثر ودیعه بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجارهحداقل اجارهحداکثر اجاره بدون اجاره

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمتحداقل قیمتحداکثر قیمت ۰

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد به بالا

متراژحداقل متراژحداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

۴۸۵ متر حیاط – بلوار لاله زار

۴۸۵ متر حیاط – بلوار لاله زار

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۱۱۳متر آپارتمان – خیابان رسالت

۱۱۳متر آپارتمان – خیابان رسالت

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۳۷۰۰۰ متر زمین – اتوبان کسایی

۳۷۰۰۰ متر زمین – اتوبان کسایی

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۲۷۰ متر زمین کلنگی – لک لر

۲۷۰ متر زمین کلنگی – لک لر

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۷۰ متر زمین کلنگی – لک لر

۲۷۰ متر زمین کلنگی – لک لر

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

۲۱ متر مغازه – بازار گرجلر

۲۱ متر مغازه – بازار گرجلر

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۱۷ متر مغازه – کوچه پستخانه

۱۷ متر مغازه – کوچه پستخانه

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۲۴ متر مغازه – شمس

۲۴ متر مغازه – شمس

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۲۵۰ متر تجاری – مسجد جامع

۲۵۰ متر تجاری – مسجد جامع

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۲۲۰ متر مسکونی – لک لر

۲۲۰ متر مسکونی – لک لر

آذربایجان شرقی ، تبريز

قیمت ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان