۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
املاک حبیبی

نکته های مهم در تنظیم قرارداد

قرارداد به معنای این است که یک یا چند نفردربرابر یک یا چند نفردیگرمتعهد به انجام دادن کاری شوند و مورد قبول آنها قرار گیرد. مثلا”  برای خرید ملک یا آپارتمان دو نفریعنی فروشنده و خریدار توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و خریدار پول آن رابه فروشنده پرداخت کند.  دراین نوشتار به نکته هایی که هنگام […]