۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
املاک حبیبی

نکته های مهم در تنظیم قرارداد

قرارداد به معنای این است که یک یا چند نفردربرابر یک یا چند نفردیگرمتعهد به انجام دادن کاری شوند و مورد قبول آنها قرار گیرد. مثلا”  برای خرید ملک یا آپارتمان دو نفریعنی فروشنده و خریدار توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و خریدار پول آن رابه فروشنده پرداخت کند.  دراین نوشتار به نکته هایی که هنگام […]