۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱
سات آل

تفاهمنامه ساخت مسکن خبرنگاران امضا شد

طی مراسمی با حضور وزرای راه و شهرسازی و ارشاد تفاهمنامه ساخت ۱۰هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران و هنرمندان امضا شد. تفاهمنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران و هنرمندان امروز ۹ مرداد ۱۴۰۰ بین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد. مدت اجرای این […]