۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
قرارداد جعاله ملکی چیست؟

قرارداد جعاله ملکی چیست

قرارداد جعاله ملکی یکی از انواع قرارداد های قانونی می باشد که به موجب آن یکی از افراد متعهد می شود تا امور مربوط به ملک از جمله خرید/ فروش و اجازه و… را برای دیگری انجام و در قبال انجام خدمت دستمزد یا جُعل دریافت نماید. اگر قصد دارید بیشتر با قرارداد جعاله ملکی […]